22631008 * 88446224 * 77502504 * 88505304 * 44524330 * 22056813 * 44270675 * 33020277 * 66251273 * 09127263327

حفر لوله های فاضلابی و تخلیه چاه مناطق مختلف با نازلترین قیمت

chah-2-300x225

حفر لوله های فاضلابی و تخلیه چاه مناطق مختلف با نازلترین قیمت

استانداردهای توالت بر اساس کتاب نویفرت

استانداردهای سرویس بهداشتی

۱-       فاصله سرویس بهداشتی ازمحل کارباید۱۰۰ سانتیمتر باشد.

۲-   کف نباید لغزنده باشد و باید در برابرآب مقاوم باشد و به آسانی نیز تمیز شود. همچنین کف باید بدون درز وشکاف وقابل شستشوباشد.

۳-   دیوارها حداقل بایدتا ارتفاع ۲متری کاشی بوده ونیز قابل شستشو باشد.

۴-   دمای مناسب برای سرویس‌های بهداشتی ۲۱ درجه سانتیگراد می‌باشد.

۵-   برای هر دو دستشویی حداقل یک آینه نصب شود..

۶-   حداقل ارتفاع مخصوص توالت با چهارWC یا کمتر می‌تواند۲۰/۲متر باشد.

۷-   شیر و شلنگ آب برای شستشو درتوالت باید درسمت راست قرارگیرد. همچنین شیر آب باید مجهز به آب گرم باشد.

۸-   توالت نباید رو یا پشت به قبله باشد.

۹-   حداقل عرض اتاقک هر توالت باید۸۵سانتیمتر باشد.

۱۰-حداقل عرض اتاقک هر توالت بایدبیش از ۱۱۰سانتیمتر باشد.

۱۱-  حداقل طول اتاقک هر توالت باید۱۵۰سانتیمتر باشد.

۱۲-  کاسه توالت نباید خیلی نزدیک دیوار باشد.

۱۳- فاصله مرکز دو دستشویی باید ۶۰سانتیمتر باشد.

۱۴-  فاصله دستشویی از کنار دیوار۴۵سانتیمتر باشد.

۱۵-  بهتر است درب توالت به داخل باز گردد.

۱۶- بهتراست درب توالت از آلومینیوم باشد. اندازه عرض آن۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۷۵ سانتیمتر باشد.

۱۷- توالت محیطی مرطوب است به همین علت در صورتی که تاریک باشد محیط مناسبی برای رشد قارچها خواهدبود بنابراین بسیار ضروری است که به گونه‌ای طراحی شودکه حتما نور طبیعی به داخل آن بتابد