22631008 * 88446224 * 77502504 * 88505304 * 44524330 * 22056813 * 44270675 * 33020277 * 66251273 * 09127263327

اطلاعات ضروری درباره حفرچاه منزل 88446224

index

اطلاعات ضروری درباره حفرچاه منزل ۸۸۴۴۶۲۲۴

نکاتی درباره ی اتصال لوله های آب باران به چاه سپتیک

اتصال لوله های آب باران به چاه جذبی فاضلاب نیز کاملا اشتباه بوده و میبایست جدا از آن احتراز نمود زیرا در هنگام بارش باران به ناگهان حجم زیادی از آب وارد سپتیک تانک یا چاه جذبی شده و موجب بر هم خوردن اکوسیستم موضعی باکتری های بی هوازی و اختلال در فرآیند هضم لجن و همچنین بر هم خوردن لجن و متصاعد شدن بوی ناخوشایند فاضلاب و پخش آن در محوطه ساختمان میگردد.
محاسبه ی حجم انباره ی چاه جذبی:

حجم انباره چاه جذبی بستگی به میزان نفوذ پذیری خاک محیط، عمر طراحی چاه، تعداد حمام و سرویس بهداشتی در ساختمان و تعداد نفرات ساکن در ساختمان دارد

برای یک ساختمان با عمر طراحی حفرچاه حداقل ۱۵ سال و جمعا ۳ سرویس بهداشتی در هر آپارتمان به ازای هر نفر ساکن ۸/۲ متر مکعب انباره لازم است.

مقاله ی استاندارد های ساخت چاه فاضلاب و قوانین حفاری شما را با قوانین حفاری چاه آشنا خواهد کرد.

البته لازم بذکراست که این محاسبه مشمول چاه آب باران نمی شود.

V [lit] = 90 [Lit/Per] x تعداد نفرات ساکن x 0.01 x 30.5 x 12 x (10~15) x 0.5

۰٫۰۱ : ضریب فاضلاب جامد

۳۰٫۵ : ضریب حفر چاه

۱۲ : تعداد ماه های سال

۱۰~۱۵ :  دوره طراحی چاه که معمولا ده الی پانزده سال در نظر گرفته میشود.